top of page
Odporúčané príspevky

Vyučovacia hodina GEG 8. ročník – Devínska Kobyla10.6. žiaci z 8. ročníka sa zúčastnili prechádzky na Devínsku Kobylu – predmet GEG a BIO. Počas cesty museli vypracovávať úlohy z GEG a BIO. Boli rozdelení do trojčlenných družstiev. Celú cestu absolvovali veľmi dobre, všetko zvládli dobre. Cesta na Devín- vláčikom a cesta z Devínskej Novej Vsi tiež vláčikom. Peši sme prešli asi 12 km. Musíme poďakovať pánovi učiteľovi Brisudovi za dobre zorganizovanú vychádzku. Tešíme sa na ďalšiu výzvu.

Comments


bottom of page