top of page
Odporúčané príspevky

Vychádzka v lese


Dňa 24.11.2022 sa žiaci 5.A zúčastnili zaujímavej vychádzky organizovanej Mestskými lesmi. Program bol zameraný na zimné obdobie v prírode – s dôrazom na živočíchy.Rozprávali sme sa o migrácií a sťahovaní, o zimnom spánku i o tom, ako sa prezimujúce živočíchy vyrovnávajú s príchodom nepriaznivého obdobia. Pri kŕmidlách sme pozorovali vtáčích hostí, a povedali sme si, čo do kŕmidla patrí a čo nepatrí.

Comments


bottom of page