top of page
Odporúčané príspevky

Význam mokradí – Rašelinník – 3. A

Mokrade sú na celom svete ohrozené odvodňovaním, je dôležité vedieť, čo strácame ich zánikom.

Preto, sme sa my tretiaci tejto téme trochu venovali. Bližšie sme preskúmali rašelinník. Zástupcovia

tohoto rodu sú schopní viazať vo svojich bunkách veľké množstvo vody. Niektoré druhy aj

dvadsaťnásobok svojej hmotnosti. My sme si pozorovaním suchého a toho istého mokrého machu

zapísali koľkonásobne viac rašelinník zvýšil svoju hmotnosť. Môžete preskúmať aj vy na našich

fotkách. Zároveň sa chceme poďakovať našej p. učiteľke Marcele Kyselovej, ktorá nám poskytla

suchý mach a najmä poradila tento pokus. Marcelka – veľká vďaka! Pokus nám vyšiel perfektne.


Comments


bottom of page