top of page
Odporúčané príspevky

Trojboj v ŠKD


Streda v ŠKD bola športová. Vychovávatelia si pripravili pre žiakov Trojboj. Vytvorili sa tri stanovištia a žiaci si vyskúšali beh, hod a skok. Záverom hier bolo vyhodnotenie.

Comentarios


bottom of page