top of page
Odporúčané príspevky

Svetový deň zdravej výživy


16.október sa vyznačuje Svetovým dňom zdravej výživy. Aj my sme si ho pripomenuli a venovali celý deň rôznym aktivitám. Žiaci sa na I. stupni zapojili do súťaže o Najzdravšiu triedu, v ktorej sa hodnotila desiata žiakov , zastúpenie zdravých potravín -zeleniny, ovocia, ale aj cukru-cukroviniek, sladených nápojov alebo iných nezdravých maškŕt. Naši žiaci aj ich rodičia sú naozaj uvedomelí ,čo svedčí o tom, že sa zdravo stravujú a konzumujú výživné a zdravé potraviny, zeleninu aj ovocie, žiadne cukrovinky ani sladené nápoje. Vo viacerých triedach bol vysoký počet zdravej desiaty ,preto tieto triedy získali logo „Zdravá trieda“. Môžu si ho víťazi vyvesiť na dvere svojich tried. Počas dňa sa okrem toho žiaci mohli oboznámiť s pravidlami zdravého stravovania a jeho významom pre zdravý životný štýl, ale aj s nezdravým stravovaním, jeho nástrahami a škodlivým pôsobením na naše telo prostredníctvom prezentácií, vzdelávacích videí a rozprávok. Všetky triedy si vyhotovovali zdravý tanier so zdravým obedom alebo desiatou, zobrazovali rôzne druhy ovocia a zeleniny. Dúfame, že zdravé stravovanie budeme naďalej dodržiavať, nielen v tento deň . Chceme byť predsa všetci zdraví! Viac foto je v fotogalérii


Comments


bottom of page