top of page
Odporúčané príspevky

Sopka – 3. A, 2. A, 2. B


História Zeme sa začala písať zhruba pred 4,5 miliardami rokov. Na počiatku bola Zem žeravá guľa

z tekutej horniny. Pod vplyvom fyzikálnych zákonov sa za milióny rokov na povrchu našej

vtedajšej planéty vytvorila tenká škrupinka. Vyzeralo to, akoby Zem prvý raz dostala nejaký tvar.

Ale látky skryté pod tenkou škrupinkou boli ešte priveľmi horúce. Nemohli robiť nič iné, ako

poslúchať svoje zákony: „Keď sa zahrievate, rozpínajte sa!“Ale keďže tu nebolo miesto, kam by sa

rozpínali, museli - vybuchnúť. Roztrhli „kožu“ Zeme a nastal strašný boj. Horúca masa vyrazila z

vnútra Zeme. Spolu so sopečným popolom, ktorý stúpal hore spoločne s vodnou parou, sa okolo

celej Zeme vytvoril tmavý závoj oblakov. Na dlhú dobu, dlhšiu ako si vieme predstaviť sa naša Zem

skryla pre Slnkom. Predstavy, ktoré sme si vytvárali pri počúvaní príbehu, sme nakoniec ukončili

pokusom – Výbuch sopky.

Comentários


bottom of page