top of page
Odporúčané príspevky

Počítanie obsahu v praxi


S 5.A sme si na hodine matematiky predstavili hypotetické situácie. Treba vymaľovať stenu školy, či múrik, alebo zistiť koľko m² tartanu sme potrebovali na naše nové ihrisko na školskom dvore. Úlohou žiakov bolo v skupinkách vypočítať obsah chodníka, tartanového ihriska, plochy steny školy (bez okien) a múrika vedľa školského dvora. 1 deň všetko poctivo premerali pásmami a skladacími metrami a následne vypočítali. Na druhý deň odprezentovali svoju prácu spolužiakom v triede. Viac fotiek je v našej fotogalérii.

Comments


bottom of page