top of page
Odporúčané príspevky

Ping-pongový turnaj


Vo štvrtok 8.2. sa uskutočnilo školský turnaj vo športe, ktorý sa na našich chodbách hráva nielen každodenne, ale aj každú prestávku. Žiaci cez prestávku obľubujú kolotoč. Na krúžku trénujú aj v dvojhru. O tom, že je o tento šport na našej škole veľký záujem svedčil aj počet súťažiacich - 43 žiakov. Súťažilo sa v 4 kategórií. Medzi mladšími chlapcami: 1.-5. ročník bolo poradie nasledovné: 1. Vilko, 2. Lukáš, 3. Hugo. Medzi staršími žiakmi: 1. Sebastián, 2. Matúš, 3. Gabriel. U dievčat 1.-5. ročník sa najviac darilo: 1. Natálke, 2. Dianke, 3. Varvare. A spomedzi starších žiačok zvíťazili: 1. Elenka, 2. Elenka, 3. Paulínka. Absolútnym víťazom školy sa stal Sebastián. Prví traja v každej kategórii získali medialu.

bottom of page