top of page
Odporúčané príspevky
V tomto jazyku zatiaľ neboli zverejnené žiadne príspevky
Zostaňte naladení...
Posledné príspevky

Navštívili sme koncentračný tábor Osvienčim


Nedávno sme s niektorými triedami z druhého stupňa navštívili koncentračný tábor Osvienčim, ktorý sa temným spôsobom dostal do povedomia ľudí po 2. svetovej vojne, ako miesto, ktoré slúžilo na presadenie rasovej politiky iného štátu. S dátumom našej exkurzie sa spája aj vznik Poľského štátu a ukončenie 1. svetovej vojny. To nám celou cestou dokladali všade vyvesené poľské vlajky, ako znak spolupatričnosti a štátnej príslušnosti k niečomu, o čo tento národ bojoval dlhé roky.

Návšteva tohto miesta v nás vyvolávala rôzne pocity, niektorí sa tam možno vrátime, aby sme si opäť pripomenuli, čoho sa človek môže dopustiť, a že vždy stačí malá iskra, ktorá môže spustiť obrovský požiar. Preto je dôležité pripomínať si to, čo sa stalo, aby sa nenaplnili slová citátu Georga Santanaya: „Tí, ktorí si nepamätajú svoju minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu.“

bottom of page