top of page
Odporúčané príspevky

Logická olympiáda


23.3. sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Logickej olympiády, ktorá je určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Realizovala sa v 2 súťažných kategóriách: kategória A (žiaci 1.-4. roč. ZŠ) a kategória B (žiaci 5.-9. roč. ZŠ). V našej škole sa zapojili 5 nadaní žiaci z 3.A triedy, z ktorých 2 sa stali úspešnými riešiteľmi a 2 žiaci (Juraj T., Oskar K.) postúpili do celoslovenského finále logickej olympiády v Prešove.

Víťazom srdečne gratulujeme!


Comments


bottom of page