top of page
Odporúčané príspevky

eTwinningový projekt - Veľkonočné pohľadniceAj v tejto neľahkej a nepríjemnej covidovej situácii sa snažíme byť aktívni a pozitívne naladení, preto prostredníctvom eTwinningu, sme sa triedy 2.A a 2.B zapojili do medzinárodného projektu Easter Cards, ktorého cieľom je výmena veľkonočných pohľadníc , našich zvykov a tradícií s inými krajinami a kultúrami, ako sú Turecko, Španielsko, Grécko, Poľsko, Island a Chorvátsko. Žiaci predviedli svoju šikovnosť a kreativitu v tvorbe pohľadníc, ale takisto aj v rozvíjaní komunikačných zručností v anglickom jazyku a získavaní nových kamarátov v rôznych krajinách. Rozpútala sa tak pohľadnicománia , pri ktorej sme vyrobili 50 pohľadníc (ktoré môžete vidieť v našej fotogalérii)!! Dúfam, že sa naši priatelia potešia a aj my čakáme na ich Veľkonočné priania.

bottom of page