top of page
Odporúčané príspevky

Základné informácie k organizácii školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci, na stránke MŠVVaŠ SR nájdete základné informácie k organizácii školského roka.

Veríme, že spoločnými silami zvládneme túto náročnú situáciu a v zdraví sa opäť stretneme na pôde školy.

S pozdravom

vedenie ZŠ Dr. Ivana Dérera

bottom of page