top of page
Odporúčané príspevky

Opäť sme zavítali do Domova dôchodcov


Po mesiaci sme opäť zavítali do Domova dôchodcov v Ružinove, kde sa k nám 2.B a 2.C pridali aj naši najmenší spolužiaci – Pr. A. Na návštevu k naším „adoptívnym starkým“ sme sa veľmi tešili. Doniesli sme im niečo na pohostenie, zahrali sme si s nimi rôzne spoločenské hry a aj sme im zaspievali, zarecitovali a zatancovali. Spievali a tancovali nielen žiaci, ale aj naši „starkí“. Zneli piesne z rôznych kútov Slovenska. Nálada bola veselá, až sa nám nechcelo od nich odísť. Veď sa pozrite

bottom of page