Odporúčané príspevky

Spestrila nám vyučovanie


Naša spolužiačka nám spestrila vyučovanie krásnym krojom z Lendaku.