top of page
Odporúčané príspevky

Navštívili sme Domov dôchodcov


Október je mesiacom Úcty k starším. My druháci, 2.B a 2.C, opäť pokračujeme v projekte „Adoptívny dedko a adoptívna babka“, kde sme tentoraz navštívili Domov dôchodcov v Ružinove. Prišli sme za nimi, aby sme im spríjemnili dopoludnie – porozprávali sa s nimi, zahrali spoločenské hry, ... Najväčší ohlas malo BINGO, kde nad nami vyhrali. A tak sme sa rozhodli, že im bingo darujeme. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré bude v novembri.

bottom of page