top of page
Odporúčané príspevky

Ochrany života a zdravia


Prvý októbrový štvrtok a piatok (3.a 4.10.) boli opäť jednými z výnimočných dní u nás, kedy si žiaci nemuseli priniesť učebnice a zošity do školy. Boli to dni, kedy sme organizovali tzv. účelové cvičenie "Ochrany života a zdravia". Okrem témy prvej pomoci sa žiaci venovali aj pohybu a pobytu v prírode a civilnej ochrane. Tento rok k nám zavítali p. Valent a sl. Tancerová z Ministerstva vnútra, z koordinačného strediska IZS a prišli vybraným triedam porozprávať o tom, ako sa správať v prípade živelných pohrôm a katastrof. Ich prednáška bola zaujímavá nielen svojím spracovaním a prezentáciou, ale najmä bola obohatená o praktické pomôcky, ktoré mali prirodzene najväčší úspech. A tak si niektorí odvážlivci mohli nielen zmerať ako vybrať správnu veľkosť ochrannej masky, ale si ju i vyskúšať. Tento rok však bola praktická časť organizovaná trochu iným spôsobom ako po minulé roky. Ráno sme si tradične vyskúšali cvičnú evakuáciu celej školy a potom sa žiaci druhého stupňa rozdelili do niekoľkých skupín, pričom každá z nich mala iný program. Niektorí žiaci absolvovali orientačný beh na Kamzíku, všetci sa našťastie našli :), iní išli pre zmenu na hasičskú stanicu. Tretia skupina navštívila Červený kríž a tá posledná zase kryt Civilnej ochrany pod Národnou bankou Slovenska. Veríme, že každého oslovilo aspoň niečo a o rok budeme opäť pokračovať.

bottom of page