top of page
Odporúčané príspevky

Čo tvorí svet


Na predmete OHT sa 4.A premiestňovala z kontinentu na kontinent. Na tému : Čo tvorí svet?, si každí pripravil projekt kde bol alebo kde by chcel ísť. Prešli sme od Vietnamu, Ruska, Thajska, Grécka, Turecka, Talianska, USA, Maďarska, Ukrajiny, Bulharska až po Slovensko. Ochutnali sme rôzne dobroty z daného štátu, videli rôzne typické predmety daného štátu, vypočuli sme si hymnu, a ešte veľa iných zaujímavosti. Je toho veľa kde sme neboli, no na hodine OHT precestujeme celý svet s prstom na mape a samozrejme aj rôznymi inými spôsobmi si priblížime kontinenty. Najbližšie nás čaká Amerika.

bottom of page