top of page
Odporúčané príspevky

Projekt s povolaniami rodičov...


Náš ročný Náš ročný projekt s povolaniami rodičov sme ukončili pracovným pohovorom. Dostali sme aj certifikát, milí rodičia veľká vďaka. Dostali sme aj certifikát, milí rodičia veľká vďaka.

bottom of page