top of page
Odporúčané príspevky

Objavovali sme históriu Starej radnice


V priebehu posledných dní školského roka sme sa so záujemcami o históriu z 2. stupňa vybrali do Múzea mesta Bratislavy, kde sme vďaka pani sprievodkyni objavovali 700 ročnú históriu Starej radnice. Okrem nej sme stihli navštíviť aj Kostol Zvestovania Pána, ktorý sa viaže s rodinou richtára Jakuba, ktorý dal postaviť Starú radnicu.

bottom of page