top of page
Odporúčané príspevky

Biologicko-geografická vychádzka


Dňa 4.6. sme so žiakmi piateho ročníka absolvovali biologicko-geografickú vychádzku na Kolibu. Žiaci si priamo v teréne otestovali vedomosti na úlohách z botaniky, ktorú sa cez školský rok učili v školských laviciach. Geografiu si precvičili na orientácii na turistickej mapke.

bottom of page