top of page
Odporúčané príspevky

Džudistické chvaty


Rebeka, Jurko a Samko na hodine telesnej výchovy ukázali svojim spolužiakom džudistické chvaty, pády aj súboje, za čo si vyslúžili veľký obdiv spolužiakov!

bottom of page