top of page
Odporúčané príspevky

Hrali sme "KOLOTOČ"


Pri príležitosti svetového dňa stolného tenisu sa na našej škole hralo o najlepšieho/šiu "Kolotočára a Kolotočárku" v stolnom tenise. Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami sa hralo o najlepších z triedy a prvý deň po prázdninách hrali už najlepší z tried o víťaza/ku školy. Hralo sa v duchu fair play a mnohí žiaci si vôbec prvý krát vyskúšali túto hru naostro. Veríme, že nielen nový pingpongový stôl, ktorý pribudne k ostatným, poslúži našim žiakom, aby sa v tejto hre ďalej zlepšovali a o rok opäť skúsili svoje šťastie. Najlepším "kolotočárom" školy, Igorovi a Adele, srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie zápasy o rok.

bottom of page