top of page
Odporúčané príspevky

Zasadnutie RR a Rodičovské združenie


Riaditeľstvo Základnej školy Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava oznamuje rodičom, že dňa 15. apríla 2019 /pondelok/ sa uskutoční: o 16,00 hod Rada rodičov – predstavenie kandidátov do rady školy /v spoločenskej miestnosti/ o 16,30 hod Rodičovské združenie – doplňujúce voľby do rady školy a triedne aktívy v jednotlivých triedach

bottom of page