top of page
Odporúčané príspevky

Riaditeľské voľno


Riaditeľka Základnej školy Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, 811 05 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 3. apríla 2019 (streda) žiakom riaditeľské voľno. Z dôvodu zabezpečenia pedagogického dozoru počas TESTOVANIA 9 - 2019 nedokážeme dňa 3. apríla 2019 zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov.

bottom of page