top of page
Odporúčané príspevky

Čítam, čítaš - čítame


Pani riaditeľka zablahoželala žiakom z 1.A Lilianke a Mirkovi za krásne 3. miesto v čitateľskej súťaži Staromestskej knižnice Čítam, čítaš - čítame.

bottom of page