top of page
Odporúčané príspevky

Skúšanie trochu inak


Prečo nevyužiť to čo majú žiaci najradšej aj pri skúšaní slovnej zásoby z anglického jazyka? Použiť vlastný smartfón

bottom of page