top of page
Odporúčané príspevky

Pozvánka na vianočný punč a čaj


Vážení rodičia, milí žiaci, srdečne Vás pozývame na vianočný punč a čaj, ktorý pre Vás varia členky LION´S CLUB DOVINA na Františkánskom námestí v dňoch 10.12.-14.12.2018. Pomôžte im pomáhať, pretože aj LION´S CLUB DOVINA tradične pomáha Seniorcentru na Podjavorinskej ulici a našej škole.

bottom of page