top of page
Odporúčané príspevky

Týždeň vedy na MatFyze


Dňa 6.11. sa žiaci 6.ročníka zúčastnili Týždňa vedy na MatFyze, kde boli rozdelení na dve skupiny, prvá si pozrela FTL - 3D, Oculus, druhá bola v CFKS. Po pol hodine sa skupiny vymenili. V CFKS (Centrum fyziky komplexnych systémov) ide o výskum zameraný na nové typy supravodičov, supertvrdé povlaky pre aplikácie v priemysle a detektory plynov na báze oxidov kovov. Je tu možné vidieť ucelený súbor zariadení pre prípravu tenkých vrstiev vákuovými metódami, materiálovú analýzu (rastrovacie elektrónové mikroskopy, spektroskopické a difrakčné metódy) až po prípravu funkčných mikro- nanoštruktúr a ich testovanie v širokom rozsahu teplôt od 4K po niekoľko stoviek K. Obe skupiny žiakov sa následne spoločne zúčastnili prednášky "Archimedes a futbalová lopta".

bottom of page