top of page
Odporúčané príspevky

Dopravno-bezpečnostná súťaž pre rodiny


Milí žiaci, vážení rodičia,

Ústredný automotoklub Slovenskej republiky v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom vás pozýva na Dopravno-bezpečnostnú súťaž pre rodiny dňa 6. októbra 2018.

bottom of page