top of page
Odporúčané príspevky

Gratulujeme ešte raz!


Máme veľkú radosť, že opäť môžeme gratulovať dvom žiačkam VI.A, ktoré vyhrali druhé miesto vo výtvarnej súťaži Fleischmann Arthur Tour 2018 na tému " V zajatí anjelov". Súťaž bola druhým ročníkom projektu Múzea mesta Bratislavy v spolupráci s Trustees of the Arthur Fleischmann Foundation FLEISCHMANN ARTHUR TOUR 2018. Cieľom projektu bolo priblížiť osobnosť významného bratislavského rodáka Arthura Flesichmanna. Projekt bol určený pre všetkých žiakov a študentov základných deväťročných škôl, stredných škôl, základných umeleckých škôl, osemročných gymnázií. Múzeum mesta Bratislavy v roku 2018 oslavuje 150 rokov od svojho založenia. Desať osobností prijalo pozvanie stať sa vyslancami 10 expozícií múzeí MMB. Vyslancom Múzea Arthura Fleischmanna sa stal Lukáš Latinák. Sám hovorí, že jeho prvé umelecké sklony sa prejavili v oblasti sklárstva. Zaujal ho preto výtvarný umelec Arthur Fleischmann (1896 - 1990). Naši žiaci tvorili anjelov v podobe asambláži z plastových materiálov a sedem najlepších prác sme zaslali do uvedenej súťaži. Boli to práce žiakov VI.A (5 ks) , V.A ( 1 ks) a VII.B (1 ks). Ocenenie si prevzali naše žiačky v Múzeu mesta Bratislavy, ktoré pripravilo pre nás pestrý a zaujímavý program - prehliadka Múzea Arthura Fleischmanna a pohľady z veže Mestského múzea. Aká bola radosť našich žiakov, to dokumentujú naše fotky.

bottom of page