top of page
Odporúčané príspevky

Besiedka v ŠKD ku Dňu matiek


Ku príležitosti Dňa matiek si deti z ŠKD pripravili pre svoje mamičky krátky program. Ukázali svojim rodičom, čo všetko sa naučili s pani učiteľkami, vychovávateľkami a pánmi vychovávateľmi. Zatancovali ľudové tance, ale aj moderný hip-hop. Nacvičili krátke scénky a zarecitovali krásne básne pre mamičky. Veríme, že sa naše vystúpenie rodičom a starým rodičom páčilo a tešíme sa zase o rok, čo si pre nich pripravíme.

bottom of page