top of page
Odporúčané príspevky

Oznam - skrátené vyučovanie


Riaditeľka Základnej školy, Jelenia č.16, 811 05 Bratislava v súlade s Metodickým usmernením č. 15/ 2005R od 28. februára 2018 /streda/ do 2. marca 2018 /piatok/ skracuje vyučovacie hodiny na 40 minút a ruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity.

bottom of page