top of page
Odporúčané príspevky

Zmeny skupenstva v rámci fyziky


Siedmaci na hodine fyziky preberali zmeny skupenstva a názorne si to vyskúšali pri topení čokolády. Spojili teóriu s praxou a pripravený dezert všetkým veľmi chutil.

bottom of page