top of page
Odporúčané príspevky

Adoptívny dedko, adoptívna babka


Dnešok patril seniorom. Prípravka A, B a 3.B navštívili starkých v Stredisku sociálnych služieb v Petržalke. Starkým sme zaspievali, zarecitovali, zatancovali a porozprávali sme sa s nimi. Aj slzička vyšla. Bolo to veľmi pekné stretnutie, ktoré by sme si chceli zopakovať a nadviazať dlhodobú spoluprácu v rámci projektu „Adoptívny dedko, adoptívna babka“. Sami sa môžete presvedčiť.

bottom of page