Odporúčané príspevky

Svetový deň zvierat

4. október bol ustanovený za Svetový deň zvierat už roku 1931. Spočiatku mal upozorniť na ohrozené druhy živočíchov. Dnes je sviatkom všetkých zvierat bez rozdielu. V tento deň sa pripravujú aktivity zamerané na ochranu zvierat. Na jednej z nich sa zúčastnili aj žiaci III.C triedy. Usporiadateľom bola Staromestská knižnica na Záhrebskej ulici. Jej pracovníčky pripravili pre deti kvíz so zaujímavými otázkami, ktoré smerovali najmä na falošné predstavy a mýty o svete zvierat. Touto cestou sa zároveň chceme pani knihovníčkam veľmi pekne poďakovať za pozvanie a príjemné chvíle strávené v knižnici.