top of page
Odporúčané príspevky

Zmeny v MTO od júla do septembra 2017

Zmeny v materiálno – technickej oblasti zrealizované od júla do septembra 2017

Výmena okien v školskej kuchynke Výmena okna v suteréne Nová školská kuchynka na hodiny techniky Nové lavice a stoličky do dvoch tried Nový nábytok do štyroch tried Zakúpenie 1 interaktívnej tabule /dar od DÁMSKEHO LIONS CLUBU DOVINA/ Zakúpenie 1 interaktívnej tabule, 3 dataprojektorov a 2 počítačov Zakúpenie notebooku a tlačiarne pre špeciálneho pedagóga Revitalizácia a zariadenie kabinetu špeciálneho pedagóga Zakúpenie pomôcok do ŠKD v sume 500 eur Zakúpenie spoločenských hier do ŠKD v sume 340 eur Vybavenie školskej kuchynky v sume 405 eur Zakúpenie pomôcok na hodiny telesnej a športovej výchovy v sume 5020,92 eur Oprava vertikálnych zariadení vo všetkých triedach Vymaľovanie 2. A a 5. A triedy Zakúpenie 6 kresiel a dvoch stolíkov Zakúpenie stola a štyroch stoličiek do kabinetu zástupcov školy

bottom of page