top of page
Odporúčané príspevky

Dar v podobe interaktívnej tabule

Dňa 5. septembra 2017 členky dámskeho Lions clubu DOVINA slávnostne odovzdali V. A triede interaktívnu tabuľu zakúpenú z ich sponzorského daru. Ešte raz ďakujeme a prajeme našim piatakom, aby aj vďaka tejto tabuli naďalej rozvíjali svoje intelektové nadanie.

bottom of page