top of page
Odporúčané príspevky

Doplňujúce voľby do Rady školy

Dňa 31. 8. 2017 sa na našej škole konali doplňujúce voľby do Rady školy za pedagogických zamestnancov. Z 35 pedagogických zamestnancov bola za nového člena zvolená Mgr. Zuzana Schmidtová. Vedenie školy a Rada školy ďakuje odstupujúcej členke RŠ Mgr. Alene Kyselicovej za dlhoročnú spoluprácu. Novozvolenej členke RŠ srdečne blahoželáme.

bottom of page