top of page
Odporúčané príspevky

Obvodné kolo súťaže Šaliansky Maťko

Ďakujeme Sare Eltohamy a Alexovi Koníčkovi za úspešnú reprezentáciu v obvodnom kole v súťaži Šaliansky Maťko. Sara sa umiestnila na 3.mieste a Alex na 2.mieste. Konkurencia bola veľká. Srdečne blahoželáme.

bottom of page