top of page
Odporúčané príspevky

Dejiny Slovenska od praveku po Veľkú Moravu

Naše deti zo 7A boli spolu so svojou pani triednou učiteľkou na Bratislavskom hrade na výstave Dejiny Slovenska od praveku po Veľkú Moravu.

bottom of page