top of page
Odporúčané príspevky

Navšteva prevádzky OŠ v Ivanke p.D. Dunaji

V rámci učiva z prírodovedy o chovateľstve sme sa navštívili prevádzku Odbornej školy v Ivanke pri Dunaji, ktorá pripravuje absolventov na chovateľstvo a všetko čo s tým súvisí. Veľká vďaka patrí pani zástupkyni Ing. Vošahlíkovej, ktorá nám umožnila s pomocou majstrov odbornej prípravy hlbšie vniknúť do tajomstvá týchto odborov (rybolov, canisterapia, hypoterapia,...) Na exkurzií boli zaujímavé výklady o koňoch, prepeliciach, morkách, rybách,.. Exkurziu sme ukončili napriek nepriaznivému počasiu prechádzkou cez les a odmenou nám bol teplý čaj. Vo vykúrenom autobuse na ceste domov sme sa v mysliach opäť vrátili k bohatým a prijemným zážitkom tohto dňa. Zopár fotiek je aj galérii fotografií

bottom of page