top of page
Odporúčané príspevky

Aktivity na mesiac október 2016

1. októbra (sobota) Vystúpenie na Dni seniorov v Starom meste – 3. A 4. októbra (utorok) Pasovačka prvákov za účasti starostu MČ Staré mesto – Pr. A, Pr. B, 1. A Divadelné predstavenie v SND – 1. B, 1. C 5. októbra (streda) Premietanie Kino Film Europe – Blok pre študentov – dokument o povstaní – 9. ročník 7. októbra (piatok) Výchovný koncert Putovanie za sláčikovými nástrojmi – 6. ročník 9. – 14. októbra (nedeľa – piatok) 3. nadnárodné projektové stretnutie v Lotyšsku – projekt Erasmus+ 10. októbra (pondelok) Vystúpenie pre seniorov – Seniorklub Staré mesto – 3. A, 3. B 11. októbra (utorok) Beseda so spisovateľkou v Staromestskej knižnici – 2. A, 4. ročník Prírodovedná exkurzia – chov koní – 3. ročník 18. októbra (utorok) Súťaž v aranžovaní kvetov, SOŠ záhradnícka 19. októbra (streda) Testovanie profesijnej orientácie, prihlásení žiaci 9. ročníka Výstava Lego kocky na cestách – 2. A 20. októbra (štvrtok) Vystúpenie Seniorklub – 3. A Minihádzaná - súťaž 21. októbra (piatok) Netradičný piatok – košeľový 25. októbra (utorok) Návšteva knižnice – 2. A, 2. B 28. októbra – 1. novembra (piatok - utorok) Jesenné prázdniny

v prípade priaznivého počasia každý pondelok, stredu a piatok od 14,00 – 15,30 hod.: Vychádzky ŠKD na Račianske mýto od 3. októbra sa začína krúžková činnosť v jednotlivé dni podľa rozpisu krúžkov

bottom of page