top of page

Effective Communication - A Successful Future Life

Téma prvého roku projektu znie: Moja rodina a ja. Preto sú aj tohtoročné akcie vymyslené tak, aby ste sa do nich mohli zapojiť spolu s vašimi rodičmi. Zoberte ich teda za ruku, pripravte si nápady a dobrú náladu a ideme na to - začíname!

Erasmus + projekt

Naša škola sa od septembra tohto školského roka 2015/16 zapája do medzinárodného projektu s názvom „Effective communication – A Succesfull Future Life“ v rámci programu Erasmus+. Zúčastňujú sa ho okrem našej aj základné školy z Čiech, Poľska, Lotyšska, Slovinska, Bulharska a Portugalska.
O akú komunikáciu to ide? No predsa medzi nami – učiteľmi a vami - žiakmi a ich rodičmi.
V dnešnej dobe rýchleho rozvoja komunikačných technológií sa musíme učiť nielen lepšie ovládať prácu s počítačom a plynulejšie hovoriť po anglicky, ale hlavne sa musíme naučiť navzájom komunikovať. Efektívne a empaticky. To znamená úspešne si odovzdávať informácie a trpezlivo sa navzájom počúvať.
Preto sme v rámci tohto projektu pripravili pre nás všetkých veľa školských aj mimoškolských aktivít, v rámci ktorých sa budeme navzájom lepšie spoznávať a dostaneme príležitosť naučiť sa a precvičiť si tieto naše komunikačné zručnosti. A to, ako dúfame, zlepší aj váš vzťah k našej škole a zvýši chuť do učenia, aby váš „future life“ bol naozaj „successfull“.
:)

bottom of page