Zúčastnili  sme sa výzvy na vytvorenie srdca

1/8

Oranžový piatok

1/21

Prváci po prvýkrát navštívili SND

1/6

Človeče nehnevaj sa

1/14

Chémia a MOP farebne a hravo

1/10

Bio a Geo pokusne a hravo

1/11

Boli sme v Galérii Tranzit

1/23

Boli sme na lyžiarskom

1/17

Okresné kolo Šalianskeho Maťka

1/7

Prváci sa "vrátili" do materskej škôlky

1/8

Prevencia v 1.B

1/9

Vankúšik pre psíčka a mačičku

1/17

Oddeľovanie vody a inej látky

Vianočný piatok

1/14

1/20

Od Kataríny do Vianoc

1/16

Piekli sme medovníky

1/9

Hodina kódu

1/10

Mikuláš 2019

1/5

Boli sme na Mikulášskom turnaji2019

1/8

Červený piatok

1/22

DD Ružinov

1/13

Zákulisie školskej televízie

1/5

Halloweenská prespávačka

1/9

Z exkurzie u remeselníkov

1/6

Veda okolo nás - knižnica

1/13

Zeleň a ochrana prírody

1/11

Magický deň

1/43

Bankovky a mince

1/3

Póla radí deťom

1/3

Žltý piatok

1/21

Domov dôchodcov

1/13

Súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov

1/3

Šarkaniáda

1/5

Štvrtáci na Sandbergu

1/12

Pravek

1/7

Stonehenge

1/15

Amerika

1/9

Šípkový sirup

1/10

Ochrany života a zdravia - jeseň 2019

1/22

Cezpoľný beh v Horskom parku

1/5

Burza

1/12

Exkurzia do Pezinka

1/29

Čo tvorí svet

1/11

Deň mobility

1/21

Šalviový sirup

1/13

Sadenie byliniek

1/15

Medzinárodný deň čokolády

1/6

Šachový turnaj

1/5