Fotogaléria 2019 - 2020

Zúčastnili  sme sa výzvy na vytvorenie srdca

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Oranžový piatok

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/21

Prváci po prvýkrát navštívili SND

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Človeče nehnevaj sa

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

Chémia a MOP farebne a hravo

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

Bio a Geo pokusne a hravo

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

Boli sme v Galérii Tranzit

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/23

Boli sme na lyžiarskom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/17

Okresné kolo Šalianskeho Maťka

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

Prváci sa "vrátili" do materskej škôlky

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Prevencia v 1.B

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

Vankúšik pre psíčka a mačičku

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/17

Oddeľovanie vody a inej látky

Vianočný piatok

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/20

Od Kataríny do Vianoc

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16

Piekli sme medovníky

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

Hodina kódu

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

Mikuláš 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Boli sme na Mikulášskom turnaji2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Červený piatok

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/22

DD Ružinov

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13

Zákulisie školskej televízie

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Halloweenská prespávačka

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

Z exkurzie u remeselníkov

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Veda okolo nás - knižnica

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13

Zeleň a ochrana prírody

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

Magický deň

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/43

Bankovky a mince

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Póla radí deťom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Žltý piatok

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/21

Domov dôchodcov

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13

Súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Šarkaniáda

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Štvrtáci na Sandbergu

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

Pravek

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

Stonehenge

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

Amerika

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

Šípkový sirup

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

Ochrany života a zdravia - jeseň 2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/22

Cezpoľný beh v Horskom parku

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Burza

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

Exkurzia do Pezinka

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/29

Čo tvorí svet

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

Deň mobility

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/21

Šalviový sirup

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13

Sadenie byliniek

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

Medzinárodný deň čokolády

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Šachový turnaj

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5